रूस मा सीपीएम प्रदर्शनी

हाम्रो कम्पनीले फेब्रुअरी २०२४ मा मस्कोमा हुने CPM प्रदर्शनीमा भाग लिन्छ:

प्रदर्शनी समय: २०२४.२.१९-२.२२

स्थान: मस्को ЭКСПОЦЕНТР प्रदर्शनी केन्द्र

रुबी प्याभिलियन ठेगाना: центральный выставочный комплекс

क्रसनोप्रेसेन्सकाया नाबेरेज़नाया, १४

मोस्क्वा, रुसिया

५

अंग्रेजी ठेगाना: एक्सपोसेन्टर मस्को

Krasnopresnenskaya Nab।१४,

मस्को, रुस

प्रदर्शनी क्षेत्र र स्थान:

२
१

प्रदर्शनी पुस्तिका:

३
४

पोस्ट समय: फेब्रुअरी-19-2024